Για τις δυσκολίες που βιώνει σήμερα ο κόσμος έκανε λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία της ελπίδας και της δύναμης που φέρνει η Ανάσταση. >>>

«Την περίοδον της σημερινής γενικής αποσυνθέσεως παγκοσμίως, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, η Σοφία του Θεού είναι η παρουσία της ουράνιας συνθέσεως και αρμονίας. Τον καιρόν της καταρρεύσεως και του προσδοκωμένου θανάτου υπάρχει το γεγονός της Αναστάσεως και η ενίσχυσης της πεποιθήσεως επί τον Κύριον», τονίζει στο μήνυμά του.

Η Ανάσταση είναι η δύναμη, η ελπίδα και η χαρά για τον κόσμο, σημειώνει ο Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας ότι «δια της Αναστάσεως υπερβαίνομεν τον πόνον και την θλίψιν δι' όλα τα κακά της φυσικής επιγείου ζωής. Η Ανάστασις είναι η απάντησις του Θεού εις την απορίων του πληγωμένου από τα δεινά του κόσμου ανθρώπου».