Άνοιξε η διαβούλευση για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση

EFORIA ENTOS.jpg

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». >>>

 

Μεταξύ άλλων, επέρχονται αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, αλλά και στο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών αδειών. Αναλυτικά, απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών και εξορθολογίζεται η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών, διασφαλίζεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος χρήσης αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών και της υποχρέωσης προσφοράς στην υπηρεσία, καθώς και η καταπολέμηση της κατάχρησης αναρρωτικών αδειών από μερίδα υπαλλήλων.

Παράλληλα, κατοχυρώνεται ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης και αναμόρφωσης των νομικών προσώπων δημοσίου τομέα με προεδρικό διάταγμα.

Σχόλια