Οργανώστε το ταξίδι σας Διαδικτυακά

treno_05.jpg

Άρχισε η λειτουργία της νέας ανανεωμένης πλατφόρμας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουμένων (ΚΕΜ) του δήμου Καλαμαριάς, μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και όχι μόνο, να οργανώσουν το ταξίδι τους εντός ή εκτός της Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. >>>

 

Ειδικότερα μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο χρήστης μεταξύ άλλων

1. να οργανώσει τις μετακινήσεις του μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από διεύθυνση σε διεύθυνση και σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος

2. να εντοπίσει γραμμές και στάσεις του ΟΑΣΘ

3. να οργανώσει τις μετακινήσεις του στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη με λεωφορείο και τραίνο

4. να ενημερωθεί σε πόσα λεπτά διέρχεται από τη στάση που θέλει το λεωφορείο του ΟΑΣΘ

5. να ενημερωθεί για τα δρομολόγια του συνεπιβατισμού

6. να πληροφορηθεί για τις υπεραστικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές

7. να πληροφορηθεί για θέματα και προγράμματα αστικής κινητικότητας, που υλοποιούνται στην πόλη μας

Σε βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, αξιοποιήθηκε η εφαρμογή του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για τις μετακινήσεις του, αξιοποιώντας και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το ΚΕΜ του δήμου Καλαμαριάς, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή « Mobility Center» στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2008 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «ΙΕΕ/ Mobi-NET», στο οποίο συμμετείχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης της μετακίνησης του κοινού με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που δημιουργήθηκε από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ήταν από τις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας. Σήμερα, η λειτουργία του, συνεχίζεται με τη συγχρηματοδότηση του δήμου Καλαμαριάς και του ΣΑΣΘ και τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Εταιρείας, Ανατολική Α.Ε. και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ).

Το ΚΕΜ λειτουργεί καθημερινά σε κεντρικό σημείο του Δήμου Καλαμαριάς (γωνία Αιγαίου και Πόντου), από το οποίο οι πολίτες μπορούν εκτός από την παροχή πληροφόρησης να προμηθευτούν εισιτήρια και κάρτες του ΟΑΣΘ.

Σχόλια