27 προσλήψεις στο δήμο Θεσσαλονίκης για τη Δημιουργική Απασχόληση

paidikos_stathmos_01.jpg

Συνεχίζεται για δέκατη τέταρτη χρονιά από το Δήμο Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών» κατά την θερινή περίοδο, μετά την έγκρισή του κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο χθες Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 κατά την διάρκεια της 8ης τακτικής συνεδρίασης του. >>>

 

Φέτος το καλοκαίρι το πρόγραμμα της «Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών» θα πραγματοποιηθεί με το πέρας των σχολικών μαθημάτων έως και τέλος Αυγούστου 2013, σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 7.00-16.00 εκτός αργιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αποφασίστηκε επίσης η πρόσληψη 27 εκπαιδευτικών δίμηνης σύμβασης με τις ειδικότητες: νηπιαγωγοί, γυμναστές, φιλόλογοι, εικαστικοί, μουσικολόγοι, θεατρολόγοι, ψυχολόγοι, γυμναστές με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Η δαπάνη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και οι δαπάνες εκπαιδευτικών υλικών και εξοπλισμού για την πραγματοποίηση εικαστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων και τα έξοδα μίσθωσης μικροφωνικών εγκαταστάσεων, θα καλυφθούν από προβλεπόμενα κονδύλια στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του οικονομικού έτους 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης των οποίων οι μητέρες εργάζονται, με εξαίρεση τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και τους μαθητές πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς τον περιορισμό της εργαζόμενης μητέρας.

Ο Αντιδήμαρχος Σχολικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης Αντώνης Καρούμπης σημείωσε ότι το κοινωνικό όφελος είναι διπλό, αφενός γιατί προσφέρει στα παιδιά τη χαρά να απασχοληθούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών αφετέρου διότι δίνει τη δυνατότητα δίμηνης εργασίας σε αδιόριστους και άνεργους ή υποαπασχολούμενους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε έξι σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και  σε ένα ειδικό σχολείο με τμήμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Α.με.Α), με σκοπό την κάλυψη των ψυχοπαιδαγωγικών τους αναγκών, την κοινωνικοποίησή τους αλλά και την έμμεση βοήθεια και στήριξη της οικογένειάς τους, από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του προγράμματος στη διάθεση των μαθητών θα βρίσκονται ειδικός ψυχολόγος και σχολικοί φύλακες για την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύψουν, αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών.

Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη «τελετή λήξης», στη διάρκεια της οποίας όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους καθώς και θεατρικά δρώμενα, μουσική, χορούς, γυμναστική και μουσικοχορευτικές ασκήσεις.

Σχόλια