«Όχι» του δήμου Βόλβης για τα μεταλλεία στη Χαλκιδική

skouries_diamartyria_02.jpg

Αντίθετο στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στη Βόρεια Χαλκιδική είναι το Δ.Σ. του δήμου Βόλβης. >>>

Σε ψήφισμα του ανέφερε πως «ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία. Τα όποια οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση του πρέπει να έχουν αποδέκτη τον Ελληνικό λαό. Τα περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας δεν μπορεί να περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τους πολίτες, και ουσιαστικά να πλήττεται η υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, να καταστρέφεται και να ανατρέπεται η γεωμορφολογία». Στο ψήφισμα του δήμου αναφέρεται επίσης ότι στην μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»στην Βόρεια Χαλκιδική:

• Η παραχώρηση της εξόρυξης και επεξεργασίας χαλκού και χρυσού έγινε με αποικιοκρατικού τύπου σύμβαση, αποτελεί μέγιστο οικονομικό σκάνδαλο, γιατί παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο, όχι απλώς χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για το ελληνικό κράτος, αλλά με βαριές συνέπειες στο περιβάλλον και στην ζωή των ανθρώπων, ώστε να θησαυρίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

• Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν απαντά σε όλα τα ζητήματα και σε όλη την έκταση των δυσμενών επιπτώσεων, όχι μόνο στην Χαλκιδική και στην περιοχή μας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά στον Νομό Θεσσαλονίκης (τοξική σκόνη, ρύπανση της ατμόσφαιρας, καταστροφή διατροφικής αλυσίδας, διασφάλιση υδροφόρου ορίζοντα, κ.λ.π.).

• Η σχεδιαζόμενη επένδυση στην Β.Α. Χαλκιδική είναι τόσο μεγάλης κλίμακας που υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Μελέτες επιστημονικών φορέων ,αλλά και πολλά ατυχήματα που έχουν συμβεί δείχνουν ότι η βλάβη είναι τεράστια και μη αναστρέψιμη.

• Το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι αειφόρο, αφού θα αλλάξει ριζικά τον ευρύτερο χαρακτήρα της περιοχής μας, που διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ιστορικό τοπίο, μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τουριστικού, αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

• Αειφόρος ανάπτυξη – ανεξάντλητη πηγή πλούτου της ευρύτερης περιοχής, είναι η ολοένα αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη αυτής.

• Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, που εντέχνως προβάλλονται από την εταιρία, εκμεταλλευόμενη τις δύσκολες στιγμές που ζούμε, λόγω οικονομικής κρίσης, θα επιφέρουν κυρίως διχασμό στην τοπική κοινωνία και θα είναι πρόσκαιρες, οι επιπτώσεις όμως μόλυνσης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, θα είναι καταστροφικές και μόνιμες.

Το ψήφισμα καταλήγει αναφέροντας ότι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βόλβης, είναι αντίθετο στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στη Βόρεια Χαλκιδική «και εκφράζει την άποψη ότι η κάθε μορφής οικονομικής σύμβαση και Μ.Π.Ε. για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, οφείλει να εξετάζεται με βάση τη βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας από την στιγμή που οι επιπτώσεις είναι άμεσες».

Σχόλια