Δικαστήριο "πάγωσε" την αποπληρωμή χρέους 32.000 ευρώ προς τις τράπεζες

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας δικαίωσε δανειολήπτη, μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας με την οποία «παγώνει» η αποπληρωμή του ποσού των 32.000 ευρώ που έπρεπε να καταβάλει προς διάφορες τράπεζες. >>>
Με την ίδια απόφαση το Ειρηνοδικείο εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια και μοναδική κατοικία τού δανειολήπτη. 

Η παραπάνω απόφαση είναι προσωρινή καθώς ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επανεξετάζει ανά εξάμηνο τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου καταναλωτή. 
Ο δανειολήπτης προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του επόμενου έτους ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε πρόταση  εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τις πιστώτριες τράπεζες. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την πλειονότητα των τραπεζών και στη συνέχεια η Ένωση κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο αίτηση δικαστικής ρύθμισης των χρεών της. 
Να σημειωθεί ότι το μοναδικό εισόδημα του αιτούντος είναι τα περιστασιακά ημερομίσθια που κάνει ο γιος του ο οποίος μένει μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του.

Σχόλια