Το Gmail προχωρά...

Την υπηρεσία «Sparow» αγόρασε η Google με σκοπό να αναβαθμίσει την υπηρεσία Gmail. >>>

 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία, θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς, από το Gmail.

Με την υπηρεσία που θα ενσωματωθεί στο Gmail, θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση email και από την yahoo, το Hotmail άλλα mail accounts.

Σχόλια