Υπέρ της απρόσκοπτης υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει την λειτουργία δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τάσσεται η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αφορμή τις αντιδράσεις για το έργο. >>>

Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης Δημήτρη Γαλαμάτη, χαρακτηρίζει τους δύο ΣΜΑ «έργα πρώτης προτεραιότητας, δεδομένου ότι μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος, ενώ η λειτουργία τους σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των υπολοίπων έργων».

Υπογραμμίζει ότι «η μεταφόρτωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων» και υπενθυμίζει ότι «το Επιμελητήριο συμφωνούσε εξαρχής με την αναγκαιότητά τους και υποστήριξε την υλοποίηση του Σταθμού στον Φοίνικα όταν είχαν εγερθεί αντιδράσεις από τους κατοίκους».

Σχετικά με τη χωροθέτηση του σταθμού, ο κ. Κονακλίδης ξεκαθαρίζει ότι «οι ΣΜΑ χωροθετούνται συνήθως σε κοινόχρηστα οικόπεδα εντός του αστικού ιστού, κατά το δυνατόν εγγύτερα στο κέντρο βάρους παραγωγής απορριμμάτων των δήμων που εξυπηρετούν, στα όρια του σχεδίου πόλης και σε γειτνίαση με δυναμικούς κυκλοφοριακούς άξονες».