Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας στο οποίο αναφέρονται οι αλλαγές για την ανώτατη εκπαίδευση. >>>

 
 
Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή και θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.