Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Ζητά αναπροσαρμογή τιμολογίων της ΔΕΗ

Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με μία σειρά προτάσεων, που υπέβαλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος. >>>

Οι προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, περιλαμβάνουν τη λειτουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το διαχωρισμό των τελών υπέρ τρίτων, από τον λογαριασμό ρεύματος.

Ακόμη, οι προτάσεις της ΡΑΕ, προβλέπουν την υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με δημοπράτηση λιγνιτικής ή υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, ως μεταβατικό μέτρο, εως ότου πουληθούν μονάδες λιγνίτη και υδροηλεκτρικά αντίστοιχσα.

Η Αρχή εισηγείται, ακόμη, την επανεξέταση των κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης της παραγωγής ''πράσινης'' ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της αγοράς και των καταναλωτών από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπλων Αέριων Ρύπων, που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς.

Σχόλια