Η ΔΕΗ αναφέρεται στις περικοπές μισθών

«Η ΔΕΗ εφάρμοσε άμεσα και πλήρως τη νομοθεσία για τη μείωση του μισθολογικού κόστους», αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. >>>

 
Επιπλέον, όπως τονίζεται στο ΑΜΠΕ, με την υλοποίηση εσωτερικών δράσεων εξορθολογισμού, πέτυχε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας.

Η ΔΕΗ διευκρινίζει τέλος ότι η μέση μείωση κατά 36% της ανά εργαζόμενο μισθολογικής δαπάνης δεν επιτεύχθηκε με «οριζόντια» μείωση των αποδοχών, αλλά με προοδευτικό τρόπο, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών και τη θέση κάθε εργαζόμενου. Έτσι, η μείωση αποδοχών κυμαίνεται από 22% για τους εργαζόμενους με τις χαμηλότερες αποδοχές έως και πάνω από 50% για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης.

Σχόλια