Φεύγουν οικειοθελώς 8.800 μετανάστες από την Ελλάδα

Να αποδίδει καρπούς φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης καθώς περισσότεροι από 8.800 είναι οι μετανάστες που έχουν, μέχρι σήμερα, εγγραφεί σε αυτό. >>>

Από αυτούς, οι 7.052 είναι μη νόμιμοι μετανάστες, οι 1.661 είναι αιτούντες άσυλο και οι 106 είναι μετανάστες που έχουν ζητήσει άσυλο και έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους. Εν τω μεταξύ ήδη 3.848 μετανάστες έχουν επιστρέψει εθελοντικά στις πατρίδες τους. Από τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων, 7.677 είναι άνδρες ενήλικες, 462 ενήλικες γυναίκες και 680 παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου. Στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν, το 2010, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και με συμμετοχή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε ποσοστό 25%. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία του Γραφείου Ελλάδος, του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ), το οποίο πραγματοποίησε εκδήλωση για τη βράβευση των νικητών του διαγωνισμού δημιουργίας comic strip, με θέμα «Εθελοντικός επαναπατρισμός και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους».

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Δανιήλ Εσδράς, συνεχάρη τους νικητές, επισημαίνοντας παράλληλα την αξία της συμμετοχής τους σε έναν διαγωνισμό με θέμα τη μετανάστευση.

Μιλώντας στο ΑΜΠΕ για τη δράση και τα αποτελέσματα των «Προγραμμάτων εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης υπηκόων τρίτων Χωρών στη χώρα καταγωγής τους», είπε ότι «τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα, δημιουργώντας ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό των υπηκόων τρίτων χωρών.» Ο σημαντικός χαρακτήρας και η συμβολή των προγραμμάτων αυτών γίνονται αντιληπτά από την αύξηση και προσέλκυση των μεταναστών, που επιθυμούν να επωφεληθούν των υπηρεσιών επαναπατρισμού και επανένταξης στις χώρες προέλευσης έως σήμερα». Δήλωσε δε ότι «από την υλοποίηση των εθελοντικών επιστροφών αποκομίσαμε ότι, μέσα στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε, η μόνη διέξοδος που μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς είναι να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Δυστυχώς, γραφειοκρατικά ζητήματα προκαλούν και στη δική μας προσπάθεια ουκ ολίγα προβλήματα, τα οποία εύχομαι, στο μέλλον, να ελαχιστοποιηθούν».

Στην εκδήλωση, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο (επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής Αστυνόμος Α') Γιάννης Μπολέτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την εξαιρετική, όπως τη χαρακτήρισε, συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως, τονίζοντας ότι «ο εθελοντικός επαναπατρισμός πρέπει να είναι ο στόχος και η πηγή ελπίδας για επιστροφή κάθε μετανάστη στην πατρίδα του».

Σχόλια