Ηλεκτρονικό μητρώο καθηγητών που παραδίδουν ιδιαίτερα

Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου καθηγητών που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα και αυστηρούς ελέγχους για να εντοπιστούν καθηγητές σχολείων που αυξάνουν με τον ίδιο τρόπο το εισόδημά τους, ζητούν ιδιοκτήτες φροντιστηρίων. >>>Με βάση στοιχεία ιδιοκτητών φροντιστηρίων που μίλησαν στην Καθημερινή, φέτος στα οργανωμένα φροντιστήρια παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των μαθητών Γυμνασίου και σταθερότητα του αριθμού των μαθητών Λυκείου.

Σχόλια