Δια βίου μάθηση στο δήμο Θεσσαλονίκης


Στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα αναλάβουν την καταγραφή των δομών και των φορέων που λειτουργούν στο >>>
Δήμο Θεσσαλονίκης σε επίπεδο κατάρτισης, διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αυτό αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης και σύνδεσης με την Απασχόληση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.  

Αποφασίστηκε, ακόμη, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της πόλης και με βάση το υλικό που ήδη έχει κατατεθεί από το Cedefop για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και ενός μηχανισμού παρακολούθησης και επικαιροποίησης αυτών των αναγκών.

Η επιτροπή συστάθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Αντώνης Καρούμπης, σημείωσε ότι
«η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το CEDEFOP, επικεντρώνεται στη διαρκή εκπαίδευση εργαζομένων, αλλά και εργοδοτών, καθώς επίσης στην κατάρτιση των εανηλίκων, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και εντέλει στην αποτύπωση του χάρτη των προσφερόμενων δεξιοτήτων και των διαθέσιμων ευκαιριών  για απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή».

Σχόλια