Αρχίζουν οι εγγραφές στον παιδικό σταθμό "Η ΕΛΠΙΣ"

Το Φ.Ι.Π.Τ. "Η ΕΛΠΙΣ" (παιδικός σταθμός) δέχεται αιτήσεις για τη νέα σχολική χρονιά (2012-2013) από τις 2 έως τις 31 Μαίου. Οι αιτήσεις είναι για παιδιά ηλικίας από δυόμισι έως έξι ετών, και μπορείτε να τις υποβάλλετε κάθε μέρα από >>>
τις 9 π.μ- 3 μ.μ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, βεβαίωση γιατρού για την κατάσταση υγείας του παιδιού, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας για τους αλλοδαπούς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-913221. 

Σχόλια