Θα έχουμε και ταυτότητες στο facebook ;

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  μπαίνουν για τα καλά στις ζωές μας και έχουν τον απόλυτο έλεγχο. >>>Η νέα ιδέα ανήκει στον Γερμανό Tobias Leingruber ο οποίος μέσω του γραφείου FB bureau δημιούργησε τις ταυτότητες του Facebook οι οποίες με ένα απλό scan θα αποκαλύπτουν την διαδικτυακή σας ταυτότητά. 
Στο internet αυτό αποτελεί κοινή πρακτική για εκατομμύρια χρηστών.

Σχόλια