Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε έγγραφο για τους πρώην συμβασιούχους

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την αποψινή συνεδρίαση του Σώματος στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης η πρόταση της δημοτικής Αρχής προς τους πρώην εργαζόμενους στο >>>

Δήμο Θεσσαλονίκης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, σε ό,τι αφορά το αίτημά τους για την παροχή βεβαίωσης ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Σώματος, η σχετική βεβαίωση που δύναται να παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στους πρώην συμβασιούχους διατυπώνεται ως εξής:

«Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σήμερα στον αριθμό των 1500 θέσεων εργασίας περίπου. Εξ αυτών των θέσεων, 600 περίπου καλύπτονται από προσωπικό με μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας.

»Οι υπόλοιπες πάγιες και διαρκείς ανάγκες καλύφθηκαν κατά το έτος 2011 με εννιακόσιες (900) περίπου συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών που υπογράφηκαν εντός του έτους 2011 και οι οποίες λύνονται αυτοδικαίως με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου, χωρίς άλλη ενέργεια εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών».

Σχόλια