Με 5.000 ευρώ το μήνα αμοίβονται κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί!

Τους δημόσιους λειτουργούς των οποίων οι μικτές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ το μήνα, δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, απαντώντας σε  ερώτηση της βουλευτή της ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ. >>>Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, μηνιαίες αποδοχές που ξεπερνούν τις 5000 ευρώ λαμβάνουν: 
- Πρόεδρος Δημοκρατίας -ο οποίος πρόσφτα ανακοίνωσε ότι παραιτείται της αποζημίωσης -, Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές και Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων.
- Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Ανεξάρτηων Διοικητικών Αρχών 
- Δικαστικοί λειτουργοί από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄Τάξης
- Διπλωματικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
- Γιατροί του ΕΣΥ με βαθμό διευθυντή και υπηρεσία άνω των 25 ετών
- Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και μέλη Ε.Π. ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα
- Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
- Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
- Διοικητές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΔΥΠΕ
- Πρόεδρος ΕΟΤ
- Γενικός διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΟΔΔΗΧ.

Σχόλια