Κλειστά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι

Κλειστά θα παραμείνουν, και σήμερα, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, της χώρας. Η απόφαση, αφορά στο τριήμερo των Φώτων και ισχύει έως και σήμερα 8 Ιανουαρίου, ενώ βασίζεται >>>

σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), στο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που καλύπτει μισθολογικά την απασχόλησή τους κατά τις αργίες.

Σε σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι αναφέρουν ότι «αρνούμαστε να παρανομήσουμε χωρίς να υπάρχει η σχετική έγκριση, τόσο για τη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, όσο και για την εργασία-αμοιβή μας». Διευκρινίζουν πως «από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει ότι η λειτουργία-εργασία των εργαζομένων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους κατά τις Κυριακές, τις Αργίες και την 6η μέρα εβδομαδιαίας απασχόλησης γίνεται μετά από έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομικότητα 1 μήνα (ως προς την αμοιβή του προσωπικού)[...] Η Κυβέρνηση με τον νόμο 4024/2011, ο οποίος έχει πεδίο εφαρμογής από 1η Νοεμβρίου 2011, δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ [...] Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι με τη δημοσίευση της ΚΥΑ, που θα νομιμοποιεί την εργασία μας για τις Κυριακές, Αργίες και την 6η μέρα εβδομαδιαίας απασχόλησης, θα εργαζόμαστε κανονικά στους Αρχαιολογικούς Χώρους».

Σχόλια