Σφαγεία και παραλία στις προτεραιότητες του δήμου

Προτεραιότητα της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της για το 2012 αποτελούν η συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου των πρώην δημοτικών σφαγείων στα δυτικά και η συνέχιση >>>

των εργασιών ανάπλασης της Νέας Παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: τις τεχνικές υποδομές – περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική – παιδεία – πολιτισμό και αθλητισμό, την οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και το δήμο ως οργανισμό.

Στον τομέα των έργων, εκτός από την ανάπλαση της παραλίας που χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ, αναμένεται να ξεκινήσει η συντήρηση του διατηρητέου των πρώην δημοτικών σφαγείων, προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ, για το οποίο όμως η σύμβαση που υπογράφηκε ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ, που επίσης χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Σχόλια