Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.