Παράταση για τις πληρωμές φόρων, τελών, χρεών

Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 όλες οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Σχόλια