Τομεάρχες Καθαριότητας, για την επιβολή του κανονισμού καθαριότητας στην πόλη, οδοκαθαριστές με ηλεκτρικά ποδήλατα που θα σκουπίζουν τους πεζοδρόμους και ειδικούς χώρους για τους κάδους ανακύκλωσης και απορριμμάτων, ετοιμάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης. >>>

 

Οι προτάσεις αυτές ακούστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Καθαριότητας.

Ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, υποστήριξε ότι η θεσμοθέτηση των Τομεαρχών καθαριότητας σε κάθε δημοτική ενότητα, θα έχει αποτέλεσμα να εφαρμοστεί ο κανονισμός καθαριότητας που ήταν έως τώρα ανενεργός. Να σημειωθεί ότι ο κανονισμός προβλέπει πρόστιμα για όσους ρυπαίνουν.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων σε πρώτη φάση μέχρι τον Φεβρουάριο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και ειδικές εξορμήσεις καθαρισμού επιλεγμένων χώρων.

Η χρήση ειδικών ηλεκτρικών ποδηλάτων στους πεζόδρομους και η διαμόρφωση ειδικών χώρων για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης ήταν μερικές από τις προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της αποκομιδής απορριμμάτων και σαρώματος που παρουσιάστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.

Συζητήθηκε επίσης η πρόταση επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών από τα ογκώδη αντικείμενα που αποθέτουν προς αποκομιδή οι δημότες  και της διάθεσης τους μετά από επισκευή ή τροποποίησης τους από εθελοντικές ομάδες.  Αναλύθηκε η πρακτική  που εφαρμόζεται σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ομάδα από τα μέλη της Επιτροπής η οποία θα εξετάσει διεξοδικά και θα διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής όλων αυτών των δράσεων.

Εξετάστηκε ακόμη η δυνατότητα εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδότησης όλων αυτών των νέων πρωτοβουλιών και δράσεων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν  ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Παππάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Πρωτοβουλίας» Αντώνης Καρούμπης Πρόεδρος της επιτροπής, Θεμιστοκλής Σεβαστιάδης, ο Σάκης Καβακόπουλος από τον Συνδυασμό «Ενεργοί Πολίτες – Οικολογία στην πράξη», και ως μέλος ο  Αντώνης Καράγιωργας.