Οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν.4009/2011). >>>

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγματικότητα του νέου Νόμου.