Νέοι αριθμοί τηλεφώνων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Νέες τηλεφωνικές γραμμές ισχύουν στο εξής για τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη που μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μοναστηρίου 53-55.

Η μεταστέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Αντιδημαρχίας στο νέο κτίριο, από την οδό Παπαρηγοπούλου 7 όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος, έγινε στο πλαίσιο της χωροταξικής αναδιοργάνωσης των αντιδημαρχιών με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκεκριμένα τα γραφεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη μεταφέρθηκαν στον 7ος όροφο, το τμήμα Παιδικών Σταθμών στον 6ο όροφο και το τμήμα Προγραμμάτων στον 4ο όροφο, ενώ οι νέες τηλεφωνικές γραμμές που ισχύουν είναι οι εξής:

ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη Γραμματεία 2310 509002 -2310 509003

Φαξ 2310 509046

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθύντρια 2310 509005-2310 509045

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προϊσταμένη 2310 509004

Μισθοδοσία 2310 509007 -2310 509006

Γραμματεία Παιδικών σταθμών 2310 509036-2310 509009 -2310 509035

Λογιστήριο 2310 509032-2310 509008-2310 509033 2310 509034

Ψυχολόγος 2310 509049

Άδειες άσκησης επαγγέλματος κομμωτών 2310509034 Φαξ 2310 509044

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϊστάμενος 2310 509010-2310 509037

Κοινωνική λειτουργός 2310 509012

Κοινωνικό παντοπωλείο 2310 509012-2310 509011

Δίκτυο μεταφοράς Αινείας 2310 509013 -2310 509039

Δημοτική τράπεζα αίματος 2310 509011-2310 509014

Γραφείο έκδοσης και θεώρησης

βιβλιάριων υγειονομικού

ενδιαφέροντος 2310 509043-2310 509042

Ψυχολόγος 2310 509042  Φαξ 2310 509048

Φύλακας 2310 509015

Σχόλια