Ξηλώνονται αλλά δύο περίπτερα

Στην αποξήλωση δύο ακόμη προβληματικών περίπτερων προχωρούν αύριο Παρασκευή, οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του σχεδίου απομάκρυνσης τους από το κέντρο και άλλα σημεία της πόλης που εφαρμόζει η Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων.

Σε εφαρμογή σχετικών Αποφάσεων Δημάρχου (οι υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3818/2011 & 3819/2011) και προκειμένου να απελευθερωθούν ζωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πεζών, οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας θα προχωρήσουν, αύριο Tετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 π.μ., στην αποξήλωση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Μακεδονικής Αμύνης 1 (κάθετος στην οδό Φιλίππου, περιοχή Ρωμαϊκής Αγοράς) και ακολούθως στην αποξήλωση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Ακροπόλεως 62 (στη συμβολή της με τη Λεωφόρο «Όχι», περιοχή Ακροπόλεως).
Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις ανακαλούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων από τους δικαιούχους και καταργούνται οριστικά οι θέσεις των περιπτέρων στις οδούς Μακεδονικής Αμύνης 1 και Ακροπόλεως 62.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας θα προχωρήσουν στην αποξήλωση άλλων οκτώ (8) περιπτέρων, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποξήλωσης καλωδίων και μετρητών από την Δ.Ε.Η.
Σε όλες τις παραπάνω υποθέσεις που εξετάστηκαν προηγουμένως από την Επιτροπή Περιπτέρων καθώς και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κατάργηση των θέσεων αποφασίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των πεζών και να επιλυθούν τα προβλήματα που προκαλούσε η στενότητα των πεζοδρομίων και η μικρή απόσταση των περιπτέρων από τοίχους παρακείμενων οικοδομών.
Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι των περιπτέρων, είτε απεβίωσαν είτε αποχώρησαν οικειοθελώς διότι έκριναν τις θέσεις οικονομικά άγονες και μη βιώσιμες.

Σχόλια