Έκκληση των εξαγωγέων προς απεργούς!

“Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καλούμε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και την πολιτική ηγεσία του τόπου να αντιληφθούν την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε”. Την έκκληση αυτή απευθύνουν…

τα μέλη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος(ΣΕΒΕ) προς τους υπαλλήλους του δημοσίου που απεργούν.

Όπως υπογραμμίζουν “απαιτείται ψύχραιμη αντιμετώπιση”, καθώς “βρισκόμαστε στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης, τελούμε υπό τη λευκή ή μη απεργία του δημόσιου τομέα και την ομηρία επαγγελματικών ομάδων”.

Καθώς ο κλάδος πλήττεται ιδιαίτερα από την απεργία των τελωνειακών, οι εξαγωγείς υποστηρίζουν ότι “με τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομική δραστηριότητα”, ενώ ειδικά ο κλάδος τους “πολύ σύντομα αν συνεχιστεί αυτή η χαοτική κατάσταση θα βρεθεί κι αυτός σε καθοδική πορεία”.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εξαγωγείς κάνουν λόγο για “στρεβλή νοοτροπία την οποία έχουμε όπου ο καθένας κοιτάζει το στενά ατομικό του συμφέρον” και καλούν το δυναμικό του δημόσιου τομέα “να αλλάξει νοοτροπία και να συναισθανθεί και αυτό ότι με τις πράξεις ή παραλείψεις του οδηγούμαστε σε μαζική αυτοκτονία”.

Ειδικά για την απεργία των τελωνειακών, υποστηρίζουν ότι “θα παραλύσει τις εισαγωγές και εξαγωγές, την παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις μεταφορές, σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι το ζητούμενο. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πληγούν ανεπανόρθωτα, αδυνατώντας να λειτουργήσουν και να παραδώσουν εμπορεύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και υφιστάμενες σημαντικές ζημίες από ποινικές ρήτρες και απώλειες πελατών”.

Ο ΣΕΒΕ καλεί τους συνδικαλιστές να μην ξεφύγουν από τα όρια των διεκδικήσεων, τις τράπεζες να μην επιβαρύνουν παραπάνω τις επιχειρήσεις είτε στερώντας τις ρευστότητα είτε αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης κα την πολιτική ηγεσία του τόπου να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο εθνικής σωτηρίας από την κρίση.

Ζητούν διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, σταθεροποίηση της οικονομίας, αποκατάσταση ρευστότητας, μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα, άμεση επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, επιδότηση της απασχόλησης και όχι της ανεργίας, εξαφάνιση φαινομένων λευκής απεργίας, εκπλήρωση των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου στις επιχειρήσεις, υιοθέτηση σταθερού  Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (FLAT TAX RATE) και δέσμευση για σταθερή και μακρόχρονη διατήρησή του.

Σχόλια