Συνολικά 1248 περιπτώσεις πλαστών συνταγογραφήσεων και δεκάδων διαφορετικών παραβατικών ενεργειών έφεραν στην επιφάνεια οι πρώτοι έλεγχοι από τα στελέχη της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας συνταγών.
Για τις περιπτώσεις αυτές κινείται η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου, από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου το ΙΚΑ να προχωρήσει σε καταλογισμό της οικονομικής ζημιάς σε βάρος του. Επίσης, μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 636.756 ευρώ σε φαρμακεία και έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί φαρμακοπειών καθώς και ιατρών για σοβαρές παραβάσεις.