Μπαλωμένα και τα παπούτσια μας…

papoytsia_01Έντονα πτωτικές τάσεις εμφάνισε τη διετία 2009-2010 η εγχώρια αγορά ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη της ICAP Group.

Ειδικότερα, το 2010 η εξεταζόμενη αγορά (σε ζεύγη) υποχώρησε κατά 23% περίπου σε σχέση με το 2009.

«Η υφιστάμενη οικονομική ύφεση η οποία δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας, πλήττει σε σημαντικό βαθμό το εμπόριο γενικότερα και ιδιαίτερα τον κλάδο της υπόδησης», σχολιάζει Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σχολιάζει σχετικά:

«Η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών που έχει ως άμεσο επακόλουθο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, οδηγεί είτε στην αγορά φθηνότερων προϊόντων, είτε ακόμη σε περιορισμό ή και ματαίωση αγορών».

Όσον αφορά στην εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο, αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετές παραγωγικές επιχειρήσεις (εξαιτίας κυρίως του υψηλού κόστους παραγωγής δερμάτινων υποδημάτων) έχουν στραφεί στον εισαγωγικό – εμπορικό τομέα, περιορίζοντας σημαντικά ή και διακόπτοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, την παραγωγική τους δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η σημαντική μείωση του όγκου της εγχώριας παραγωγής.

Διαχρονικά, η κατανάλωση γυναικείων υποδημάτων κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των ανδρικών. Συγκεκριμένα, το 2010 τα γυναικεία υποδήματα εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν το 60% περίπου της συνολικής αγοράς.

Η αγορά μοιράζεται μεταξύ πολλών επιχειρήσεων (παραγωγικών, εισαγωγικών), αρκετές από τις οποίες δεν ασχολούνται αποκλειστικά με το χονδρικό εμπόριο, καθώς έχουν αναπτύξει δικά τους δίκτυα καταστημάτων, πραγματοποιώντας και λιανικές πωλήσεις.

Οι συνέπειες της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να επηρεάζουν την εγχώρια αγορά ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων, με αποτέλεσμα να επικρατούν προβλέψεις για περαιτέρω μείωση της αγοράς τη διετία 2011-2012, με μέσο ετήσιο ρυθμό 10%-15% (σε ποσότητα).

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε επίσης χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου με τη χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Περαιτέρω, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 17 παραγωγικών και 17 εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των παραγωγικών επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2009 κατά 5,67%. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν το ίδιο έτος κατά 13,67%. Οι πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων υποχώρησαν το 2009 κατά 4,97% και τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) κατά 14,75%.

Το σύνολο του ενεργητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων παρουσίασε οριακή μείωση το 2009 σε σχέση με το 2008 (κατά 0,85%), ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 4,19%. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων υποχώρησαν το 2009 κατά 2,17% και τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) κατά 37,20%.

Σχόλια