Σε νέο κτίριο, χωρίς τηλέφωνα, η αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Σε κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μοναστηρίου 53-55, μεταφέρθηκαν, τα γραφεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη (7ος όροφος) καθώς και τα τμήματα Προγραμμάτων (4ος όροφος) και Παιδικών Σταθμών (6ος όροφος), της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η μεταστέγαση των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας στο νέο κτίριο, από την οδό Παπαρηγοπούλου 7 όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος, γίνεται στο πλαίσιο της χωροταξικής αναδιοργάνωσης των αντιδημαρχιών με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις, λειτουργούν ήδη, ενώ πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Σημειώνεται ότι τηλεφωνά επικοινωνίας των υπηρεσιών θα παραμείνουν τα ίδια, που ίσχυαν στο κτίριο της οδού Παπαρηγοπούλου.

Σχόλια