Πρόβλημα με το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών και τη χρηματοδότησή του

kounoupi_3Χρήματα ζητά η ανάδοχος εταιρία “Οικοανάπτυξη” για να συνεχίσει το έργο της καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζουν από την εταιρία,πρόκειται για ανεξόφλητα χρέη, παλαιοτέρων ετών. >>>

 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΕΘ Α.Ε. Σύμφωνα με την “Οικοανάπτυξη” η οφειλή ξεπερνά τα 700.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο κόστος εκτέλεσης των έργων των δύο τελευταίων ετών. Οι άνθρωποι της “Οικοανάπτυξης” ισχυρίζονται ότι ζήτησαν έγγραφες εγγυήσεις, αλλά ούτε η ΑΝΕΘ Α.Ε. ούτε οι δήμοι που οφείλουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ακόμα και από το 2006, δέχθηκαν να αναλάβουν την όποια γραπτή δέσμευση.

Σχόλια