Απεργία στο Κρατικό Ωδείο

Σε 4ωρες στάσεις εργασίας (από τις 4μ.μ. μέχρι 8μ.μ.) θα προχωρήσει ο Σύλλογος Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης από 3 έως 6 Μαΐου. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη

βιωσιμότητα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, του παλιότερου δημόσιου φορέα πολιτισμού της χώρας μας (97 χρόνων).

Τα αιτήματά της στάσης εργασίας είναι τα παρακάτω :

1. Καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δεδουλευμένων στο διδακτικό προσωπικό του ωδείου.

2. Πλήρης κάλυψη του εγκριθέντος προϋπολογισμού με άμεση καταβολή κρατικής επιχορήγησης.

3. Άμεση πλήρωση θέσης Διευθυντή.

4. Άμεσος διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διαβάθμιση των σπουδών στο ωδείο με αντιστοίχησή τους με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

6. Άμεση κατάρτιση σύγχρονου οργανογράμματος αντίστοιχου με τη σημερινή δομή και λειτουργία του ωδείου.

7. Άμεση κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών του ωδείου.

8. Οριστική λύση του κτιριακού με μεταβίβαση του κτιρίου της οδού Φράγκων στην κυριότητα του ωδείου.

Σχόλια