ΨΑΧΝΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

lathrometanastes_nomiki_apergia_peinas_20110126_01Η Ουγγρική προεδρία της Ε.Ε. θα θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο το τρέχον εξάμηνο σκοπεύει να εργαστεί στενά με χώρες όπως η Τουρκία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης για την …

αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική επιστροφών, χαρακτηρίζοντας την ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος μετανάστευσης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, η Ουγγρική Προεδρία προτίθεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, συγκεκριμένα με την Τουρκία, το Μαρόκο και το Πράσινο Ακρωτήριο, καθώς και τη διευθέτηση της έναρξης διαπραγματεύσεων με τη Λευκορωσία ενώ σκοπεύει να εστιάσει στην επερχόμενη αξιολόγηση των συμφωνιών επανεισδοχής που θα διεξαχθεί από την Επιτροπή. Εξάλλου, στο προγραμμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματική εφαρμογή της οδηγίας για τις επιστροφές προκειμένου να προσφέρονταιανθρώπινες λύσεις για τους παράνομους μετανάστες που επιστρέφουν εθελοντικά στις πατρίδες τους.

Ο κ. Παπανικολάου από την πλευρά του τόνισε στην ερώτηση του ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και επομένως η αντιμετώπιση της συνίσταται τόσο στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών όσο και στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την μετανάστευση στην Ευρώπη. Αποδεχόμενη την άποψη του `Ελληνα ευρωβουλευτή, η Προεδρία σχολίασε πως η Ευρώπη χρειάζεται μιαολοκληρωμένη προσέγγιση που θα πρέπει να είναι ισόρροπη τόσο θεματικά (περιλαμβάνοντας τη νόμιμη μετανάστευση, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση της μετακίνησης και της ανάπτυξης) όσο και γεωγραφικά. Τέλος, η Ουγγρική Προεδρία θα εστιάσει την προσοχή της στη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την παράνομη μετανάστευση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα όλων των στοιχείων που συλλέγονται σε αυτόν τον τομέα και τα στοιχεία αυτά να τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Η Ουγγρική Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με την Τουρκία στα θέματα της παράνομης μετανάστευσης και επανεισδοχής. Πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό ότι σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη καθυστέρηση".