Μελέτη του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, που διήρκεσε πέντε χρόνια, είναι πιθανόν να ανοίξει νέους ορίζοντες στην Κύπρο δεδομένου ότι εντοπίστηκαν φλέβες χαλκού, χρωμίου, κοβαλτίου, ρινίου και άλλων ορυκτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συσκευών υψηλής τεχνολογίας, όπως Διαβάστε περισσότερα: