Απίστευτες είναι, πλέον, οι καθυστερήσεις εκδίκασης υποθέσεων στα ελληνικά δικαστήρια, ακόμη και σε αυτά της ανώτατης βαθμίδας! Παράλληλα συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια όλων των βαθμών. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των αναβολών εκδίκασης των υποθέσεων που δίνονται και ειδικά στο Διαβάστε περισσότερα