Αντίθετοι οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης στην κυβερνητική παρέμβαση στο δήμο

Ναι μεν "τυπικά νόμιμη, όμως και σε δυσαναλογία με τον επιδιωκόμενο γενικό σκοπό ο οποίος είναι πάντοτε η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος", είναι, για το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η ενέργεια του ελληνικού δημοσίου, να δεσμεύσει όλες τις τραπεζικές καταθέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, για οφειλόμενες υποχρεώσεις του, από φορολογία μισθωτών υπηρεσιών, κλπ. Με ανακοίνωσή του, ο ΔΣΘ -"χωρίς να θέλει να υπεισέλθει στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση- υπογραμμίζει για τη δέσμευση:
-Έγινε αιφνιδιαστικά και με επιλεκτικό τρόπο, ενώ εκκρεμούν δικαστικές ενέργειες και ενώ υπήρχε νομική δυνατότητα διασφάλισης με άλλον τρόπο των συμφερόντων του δημοσίου
-Προκαλεί οξύτατα προβλήματα όσον αφορά στην άμεση τακτοποίηση επιτακτικών οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργική του πληρότητα
Και το σημαντικότερο
-Πλήττει στην καθημερινότητά τους, τους καλόπιστους τρίτους, που είναι οι δημότες της Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις και οι κάθε είδους αποδέκτες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει "για όλους τους παραπάνω λόγους την αντίθεσή του στην ανωτέρω συγκεκριμένη ενέργεια της Ελληνικής Πολιτείας και αξιώνει την άμεση ανάκληση ή αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου δέσμευσης των Τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου μέχρι την οριστική, δικαστική ή με άλλη μορφή, επίλυση της σχετικής διαφοράς".

Σχόλια