Αύριο το πρωί θα γνωστοποιήσει το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που αναφέρθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, στις καταστάσεις φαρμακευτικών προϊόντων που θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο Δελτίο Τιμών θα υπάρχουν 1.795 τιμές πρωτοτύπων φαρμάκων, 400 τιμές ορρών, 11 τιμές οδοντιατρικών ενέσεων, 151 τιμές παραγώγων αίματος και 223 τιμές φαρμάκων βάσει κοστολογίου.

Συνολικά δηλαδή το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων θα περιλαμβάνει 2.648 τιμές. Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω τιμές πρωτοτύπων και νέων φαρμάκων θα προσαρμοστούν οι τιμές των αντίστοιχων αντιγράφων.

Σημειώνεται ότι μέχρι χθες είχαν υποβληθεί από τις εταιρείες 735 ενστάσεις για τις τιμές που τους εστάλησαν και έχουν εξεταστεί 90 (οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Δελτίο Τιμών που θα εκδοθεί). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ενστάσεις εξακολουθούν να κατατίθενται.