Αρχίζουν οι εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού

Αρχίζουν σήμερα έως τις 12 Ιουλίου η κατάθεση των δικαιολογητικών για τις ειδικές εξετάσεις τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται:

α) στη Θεσσαλονίκη, στη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Σαπφούς 44 – Θεσσαλονίκη),
β) στην Αθήνα, στο υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι, Στάση Νερατζιώτισσα, ισόγειο – μεγάλη αίθουσα (Ζακλίν ντε Ρομιγύ) Ωρες: 09:00 – 14:00, και
γ) στην Κύπρο (Λύκειο Απόστολου Βαρνάβα – Στρόβολος).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η οποία είναι αποκλειστική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, να υποβάλουν οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους έντυπη αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο (έντυπα που χορηγούνται από την επιτροπή) και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ένταξης στην ειδική κατηγορία, που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο οδηγιών.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση και το μηχανογραφικό δελτίο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr/exams και επιλέγουν «Ελληνες του εξωτερικού».

Σχόλια