Η νέα εκτελεστική επιτροπή της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Β.Ε.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βόρειας Ελλάδας εκλέχθηκε η νέα εκτελεστική επιτροπή που απαρτίζεται από τους:
* Σταύρο Ανδρεάδη, Πρόεδρο
* Απόστολο Αλεξόπουλο, Αντιπρόεδρο
* Γεώργιο Μυλωνά, Γενικό Γραμματέα
* Θεόδωρο Μαυρουδή, Μέλος
* Στέφανο Τζιρίτη, Μέλος.
Στα τέλη Αυγούστου η Εταιρεία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα των νέων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεών της.

Σχόλια