Χάνουν κέρδη τα σούπερ μάρκετ

Αισθητή μείωση της τάξεως του 23% εμφάνισαν οι 96 μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) αλυσίδες σουπερμάρκετς – πολυκαταστημάτων το 2009 σε σχέση με το 2008. Αυτό προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της STAT BANK, σύμφωνα με την οποία, τα συνολικά κέρδη τους μειώθηκαν από 158,8 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 122 εκατομμύρια ευρώ το 2009. (ενδεικτικό της πορείας των εν λόγω επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι το 2003 οι 96 μεγαλύτερες αλυσίδες είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη της τάξεως των 176 εκατομμυρίων ευρώ).
Οι επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 3% για να φτάσουν τα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ (οι ίδιες αλυσίδες έκαναν συνολικό τζίρο 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2003). Με την παραπάνω επίδοση ο τομέας των σουπερμάρκετς-πολυκαταστημάτων αποδεικνύεται η τρίτη σημαντικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα (από άποψη κύκλου εργασιών) του ελληνικού εμπορίου.
Στις δύο πρώτες θέσεις ευρίσκονται οι αγορές εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αυτοκινήτου. Και οι τρεις τομείς δοκιμάζονται σημαντικά από την οικονομική δυσπραγία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ο κλάδος των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, όπου οι συνολικές πωλήσεις των 76 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων του τομέα μειώθηκαν κατά 16% ενώ η συνολική κερδοφορία τους παρουσίασε αύξηση κατά 77%. Με δύο λόγια, στην γενική πτώση ο τομέας των σουπερμάρκετς δείχνει κάποιες αυξημένες αντοχές.

Σχόλια