Επικίνδυνη για το περιβάλλον η ενέργεια από βιομάζα!

Ακούγεται παράδοξο, όμως διεθνείς ερευνητικές οικολογικές οργανώσεις συμφωνούν: Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα καταστρέφει, περισσότερο, το περιβάλλον, από ότι η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά όπως ο άνθρακας! Στο αποτέλεσμα αυτό κατέληξε κοινή έρευνα τριών διαφορετικών παγκόσμιων οικολογικών οργανώσεων! Οι αμφιβολίες για την ωφελιμότητα χρήσης της βιομάζας και των βιοκαυσίμων ήταν η αιτία διενέργειας δύο νέων ερευνών, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθαρυντικά.
Συγκεκριμένα, νέες έρευνες από την BirdLife International, το European Environmental Bureau και του οργανισμού Transport and Environment αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές παραγωγής ενέργειας από βιομάζα μπορεί να αυξήσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τις εκπομπές από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ αρχικός τους σκοπός είναι ακριβώς το αντίθετο.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνών, η αξιοποίηση των δέντρων για την παροχή ενέργειας δημιουργεί ένα "χρέος άνθρακα" (carbon dept) το οποίο δε συνυπολογίζεται στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο χρήσης των βιοκαυσίμων: Το χρέος άνθρακα δημιουργείται όταν η βιομάζα από την ξυλεία καίγεται, εκλύεται άμεσα στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και η ανάπτυξη των δέντρων που θα απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα χρειάζεται δεκαετίες ή αιώνες έως ότου ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η βιομάζα να είναι εξ ίσου επιβλαβής για το κλίμα με τα ορυκτά καύσιμα τα οποία καλείται να αντικαταστήσει.
Οι εν λόγω έρευνες υποστηρίζουν ότι ενώ η ανάκτηση της βιομάζας από τα απορρίμματα μπορεί να έχει πλεονεκτήματα σε όρους μείωσης των εκπομπών, η αύξηση της υλοτόμησης υπαρχόντων δασών δε θα οδηγήσει στην επίλυση της κλιματικής κρίσης και αυτός είναι ένας μόνο από τους τομείς που επηρεάζει η παραγωγή ενέργειας από τη βιομάζα, χωρίς να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα ή στην αποσάθρωση του εδάφους.

Χάνεται αγροτική γη
Στις έρευνες εξετάστηκε επίσης ο συνολικός κλιματικός αντίκτυπος των βιοκαυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα εξετάστηκε ο αντίκτυπος της επέκτασης της αγροτικής γης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όταν η παραγωγή τροφίμων αντικαθίσταται από καλλιέργειες που προορίζονται για καύσιμα, διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως έμμεση αλλαγή χρήσης γης (indirect land use change-ILUC).
Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε άλλα διεθνή ερευνητικά μοντέλα, συμπέρανε ότι εφόσον λάβουμε υπόψη την έμμεση αλλαγή χρήσης γης, οι παρούσες γενιές βιοκαυσίμων είναι τόσο επιβλαβείς για την κλιματική αλλαγή όσο είναι τα ορυκτά καύσιμα και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να διορθωθούν οι υπολογισμοί του ισοζυγίου αερίων του θερμοκηπίου ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκπομπή αερίων από την έμμεση αλλαγή χρήσης γης.
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμοθετήσει τον στόχο του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 και του 10% των καυσίμων για τις μεταφορές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Η βιοενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και της στερεάς βιομάζας, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 60% της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη και τα βιοκαύσιμα περισσότερο από το 10% της ανανεώσιμης ενέργειας που θα χρησιμοποιείται στις μεταφορές.

Σκυλακάκης: Να επανέλθουμε στις βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος
Οι δύο νέες επιστημονικές έρευνες για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της βιομάζας ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας και ενέργειας, καθώς και των βιοκαυσίμων για τις μεταφορές, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρου Σκυλακάκη, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωβουλευτή Kathleen Van Brempt των ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών και τον Ευρωβουλευτή των Πρασίνων Bas Eickhout, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
"Είναι ανάγκη να επανέλθουμε στις βασικές αρχές για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το ποια ενεργειακή τεχνολογία θα αποδειχθεί ως η καλύτερη λύση. Γι΄αυτό και ακολουθούμε στην Ευρώπη μια στρατηγική επενδύσεων και επιδοτήσεων στην καινοτομία σε πολλά μέτωπα και δεν δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε μια στρατηγική όπως π.χ. στην ενεργειακή αποδοτικότητα, η οποία είναι και φιλική προς το περιβάλλον αλλά και επενδυτικά αποδοτικότερη", εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.
Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. "όταν διαπιστώνουμε ότι ένας από τους δρόμους που διαλέγουμε εμφανίζει εμπόδια και αδυναμίες (όπως κάποιες από τις τρέχουσες τεχνολογίες και είδη βιομάζας και βιοκαυσίμων), πρέπει να έχουμε την ευελιξία να λαμβάνουμε τα νέα στοιχεία υπόψη μας. Να προσαρμόζουμε την πολιτική μας και να μην δίνουμε μάχες χαρακωμάτων για να αποσπάσει η μία ή η άλλη προσέγγιση κοινοτικές ή κρατικές επιδοτήσεις που δεν έχουν αντίστοιχο δημόσιο όφελος".

Ποιες είναι οι οργανώσεις που διενήργησαν την έρευνα
Η BirdLife International είναι ένας παγκόσμιος σύνδεσμος Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με στόχο την διατήρηση των πτηνών και των περιβάλλοντών τους. Έχει 2,5 εκατομμύρια μέλη και δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρες.
Το European Environmental Bureau είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας 15 εκατομμύρια μέλη. Δραστηριοποιείται σε θέματα σχεδίασης περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ο Transport and Environment είναι ένας ανεξάρτητος παν-ευρωπαϊκός συνεταιρισμός με στόχο την προώθηση οικολογικών μέσων μεταφορών. Ιδρύθηκε το 1990 και εκπροσωπεί πάνω από 50 διαφορετικές οργανώσεις.

Σχόλια