Συνάντηση Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες της «Συνάντησης Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή» πραγματοποιούνται στην έδρα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η κλειστή Συνάντηση Εργασίας θα δώσει την ευκαιρία για αναλυτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα γλώσσας και γλωσσικής αγωγής για όλες τις μορφές της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η Συνάντηση εντάσσεται στο σχεδιασμό της πολιτικής και εθνικής στρατηγικής για τη γλώσσα και τίθεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας.