Σε τέσσερις μεγάλες ενότητες θα κινηθούν οι αλλαγές που θα αφορούν το μοντέλο διοίκησης του πανεπιστημίου, με ορίζοντα την αυτοτέλεια και λογοδοσία του, το νέο πλαίσιο σπουδών - εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο - τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων (ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, ξένοι φοιτητές κ.α.), καθώς και την λειτουργική τους ενοποίηση.
Λειτουργική ενοποίηση σημαίνει, ουσιαστικά χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων, από την οποία θεωρείται σίγουρο ("πιθανό" για την αρμόδια υπουργό) ότι θα προκύψουν συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων.
Τις μεγάλες αυτές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, θα θέσει σε διαβούλευση από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Τις συζήτησε σε πρώτη φάση, με τους πρυτάνεις όλων των πανεπιστήμιων της χώρας, , στο πλαίσιο της 64ης Συνόδου πρυτάνεων και διοικουσών επιτροπών, που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Λιτόχωρο Πιερίας (25-26 Ιουνίου).
Οι αλλαγές θα προβλέπουν μεταξύ άλλων τον τρόπο εισόδου σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τις εξεταστικές περιόδους και άλλα ζητήματα.
Στο τέλος του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη με τη συμμετοχή καθηγητών του εξωτερικού και επιστημόνων από την Ελλάδα, ώστε πάνω σε αυτές τις τέσσερις ενότητες να υπάρξουν τα βασικά κείμενα για τη δημόσια διαβούλευση που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ο χρονικός ορίζοντας κατάθεσης του νέου νομοσχεδίου για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προβλέπεται στις αρχές του νέου έτους (μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη διαβούλευσης).
Η υπουργός απέκλεισε αυξήσεις στην χρηματοδότηση των πανεπιστημίων (αντιστοιχεί στο 1,4% του ΑΕΠ). "Τα προβλήματα είναι θεσμικά, αφορούν την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκησή των πανεπιστημίων, μέχρι την οργάνωση σπουδών και τον διεθνή τους ρόλο. Δεν θεωρώ ότι αν δεν λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης με τον τρόπο που θα θέλαμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Θα προχωρήσουμε σε μεγάλες θεσμικές αλλαγές, που θα υποβοηθήσουν και το χρηματοδοτικό" είπε.
Για "νέα εποχή, που μπορεί και πρέπει να φέρει το ελληνικό πανεπιστήμιο στο επίκεντρο των αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να το κάνει ανταγωνιστικό για το καλό των νέων της χώρας" μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Πανάρετος.

Δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες
Όση ώρα μιλούσε η υπουργός, έξω από την αίθουσα εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, η υπουργός συναντήθηκε με τους προέδρους ΕΛΜΕ, δασκάλων και Ενωσης Γονέων της Πιερίας, οι οποίοι της εξέθεσαν τα προβλήματα υποδομών της περιοχής, ενώ συζήτησαν και το θέμα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.

Τα θέματα της Συνόδου των πρυτάνεων
Η αυτοδυναμία των πανεπιστήμιων και η ακαδημαϊκή και κοινωνική λογοδοσία τους, κυριάρχησε στην 64η Σύνοδο των πρυτάνεων, η οποία συμφώνησε στην άμεση προώθηση των δύο αυτών στοιχείων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και ζήτησε την υποστήριξη της πολιτείας.
"Επειδή η λογοδοσία είναι κάτι που σχετίζεται με τη διαφάνεια και μπορεί να γίνει μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η απόφαση για την άμεση προώθηση σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την αυτοδυναμία θεωρούμε ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των πανεπιστημίων που θα δημιουργήσει προοπτική μεγαλύτερης συμμετοχής σε όλες τις διεργασίες ανάπτυξης και καινοτομίας και περιμένουμε από την πολιτεία την θεσμοθέτησή της. Ένα πανεπιστήμιο που θα μπορεί να ρυθμίζει τα του οίκου του με αυτάρκεια και αυτοτέλεια, πάντα λογοδοτώντας, είναι πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορεί να κάνει αποτελεσματικές παρεμβάσεις", δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Αναστάσιος Μάνθος.
Στη σύνοδο συζητήθηκαν ζητήματα όπως τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και το ηλεκτρονικό βιβλίο, η προετοιμασία των Ιδρυμάτων για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο και μαθήματα για όλα τα πανεπιστήμια, η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού και κώδικα δεοντολογίας των ΑΕΙ, οι προοπτικές συμμετοχής της Συνόδου σε διεθνείς ακαδημαϊκούς θεσμούς, η έρευνα, τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων κ.α.