Τα αποτελέσματα της γ.σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ

Περίπου το ένα τρίτο των μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ πέρασε, το πρωί, από το Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός της ΔΕΘ, όπου διεξαγόταν η ετήσια γενική συνέλευση και υπέγραψε στο βιβλίο παρουσιών. Ακόμη λιγότεροι ήταν αυτοί που ψήφισαν, αν και οι κάλπες είχαν ανοίξει νωρίς - νωρίς (στη 1 μετά το μεσημέρι και με τον γενικό γραμματέα στο βήμα της συνέλευσης, ο κόσμος στην έξω αίθουσα ψήφιζε).
Όπως ανακοινώθηκε από τη γραμματεία της Ένωσης:
Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 244 από τα 790 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 176. Βρέθηκαν στην κάλπη 176 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 175, άκυρο 1.
Κατά τη διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ψήφοι: Ναι: 131, Όχι: 31, λευκά: 10.
2. Απολογισμός χρήσεως 2009. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Ψήφοι: Ναι:: 130, Όχι: 31, λευκά: 8.
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2010.
Ψήφοι: Ναι: 131, Όχι: 29, λευκά: 7.
4. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη. Ψήφοι: Ναι: 147, Όχι: 29, λευκά: 4.
5. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.
Ψήφοι: Ναι: 148, Όχι: 24, λευκά: 2.

Σχόλια