Στο ΕΣΠΑ (όταν) τρία έργα ύδρευσης

Τρία έργα ύδρευσης εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ). Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.464.247 ευρώ κι αφορούν: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο τοπικό διαμέρισμα Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Λευκώνα Σερρών και ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών.

Σχόλια