Καλοπερασάκηδες οι Έλληνες

«Νους υγιής εν σώματι υγιή» έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, γνωμικό που δεν… το ασπάζονται οι σύγχρονοι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα του Ευροβαρόμετρου για την άθληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αρκετά λιγότερο από τον μέσο όρο των Ευρωπαίων αθλούνται οι Έλληνες. Συγκεκριμένα μόλις το 3% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι γυμνάζονται ή αθλούνται τακτικά έναντι 9% που είναι το ποσοστό των Ευρωπαίων.
Στο πόσο συχνά καταπιάνονται με άλλη φυσική άσκηση, πέραν του αθλητισμού, όπως περπάτημα ή χορός, οι Έλληνες απάντησαν “σχεδόν τακτικά” σε ποσοστό 33% έναντι 38% που είναι ο μέσος όρος των Ευρωπαίων. Ακόμη οι Έλληνες, όταν αθλούνται, το κάνουν σε ποσοστό 74% για λόγους υγείας, έναντι 61% στην Ευρώπη.
Οι υποδομές της χώρας μας σε χώρους άθλησης φαίνονται να μην ικανοποιούν τους Έλληνες. Την ώρα που το 48% των κατοίκων της Ε.Ε. που αθλούνται ανέφεραν ότι γυμνάζονται σε πάρκο ή στη φύση, το ποσοστό των Ελλήνων είναι 27%. Ακόμη το 63% των Ελλήνων ανέφεραν ότι αθλούνται “στο δρόμο μεταξύ σπιτιού και σχολείου / δουλειάς / μαγαζιών”.
Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι πως μόλις 23% των Ελλήνων έναντι 37% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. θεωρούν ότι η περιοχή που μένουν, τους παρέχει τις δυνατότητες να αθλούνται. Τέλος οι Έλληνες σε ποσοστό 14% θεωρούν πως οι τοπικές αρχές δεν κάνουν αρκετά για τους δημότες τους σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες, έναντι 11% των Ευρωπαίων.

Σχόλια