Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τους Επιτάφιους

Από την τροχαία ανακοινώθηκε ότι, τη Μεγάλη Παρασκευή (2-4-2010), λόγω περιφοράς των Επιταφίων των Ιερών Ναών Αγίου Μηνά, Αγίου Δημητρίου, της του Θεού Σοφίας και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Μητρόπολη), θα ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί στην στάθμευση και στην κυκλοφορία των οχημάτων, στον κεντρικό τομέα της πόλης:
Α' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
1. Από ώρα 16.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς:
α. Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Εγνατία μέχρι Αγ. Μηνά.
β. Αγ. Μηνά, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Κατούνη.
γ. Κατούνη, στο τμήμα της από Αγ. Μηνά μέχρι Τσιμισκή.
δ. Τσιμισκή, στο τμήμα της από Κατούνη μέχρι Κομνηνών.
ε. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Εγνατία.
στ. Εγνατία, στο τμήμα της από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Ελ. Βενιζέλου.

2. Από ώρα 13.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:
α. Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Ερμού μέχρι Αγ. Μηνά.
β. Αγ. Μηνά, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Κατούνη.
γ. Κατούνη, στο τμήμα της από Αγ. Μηνά μέχρι Τσιμισκή.

Β' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1. Από ώρα 20.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς:
α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Αγν. Στρατιώτη.
β. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Φιλίππου μέχρι Αγ. Δημητρίου.
γ. Ολύμπου, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Πελοποννήσου.
δ. Πελοποννήσου, στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου.
2. Από ώρα 15.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:
α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από το ύψος του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου μέχρι Μακ. Αμύνης
β. Πελοποννήσου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου.
γ. Ολύμπου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας), στο τμήμα της από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι Τ. Παπαγεωργίου.

Γ' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)
1. Από ώρα 20.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς:
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Λεωφ. Νίκης.
β. Λεωφ. Νίκης, στο τμήμα της από Αγ. Σοφίας μέχρι Βογατσικού.
γ. Βογατσικού, στο τμήμα της από Λεωφ. Νίκης μέχρι Μητροπόλεως.
δ. Κούσκουρα, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή.
ε. Τσιμισκή, στο τμήμα της από Κούσκουρα μέχρι Αγ.Σοφίας.
στ. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Λεωφ. Νίκης.
2. Από ώρα 15.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Προξ. Κορομηλά.
β. Βογατσικού, στην αριστερή πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση κυκλοφορίας), στο τμήμα της από Λεωφ. Νίκης μέχρι Μητροπόλεως.
γ. Κούσκουρα, στην αριστερή πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση κυκλοφορίας), στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή.

Δ' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
Από ώρα 20.30΄ της 2-4-2010 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις παρακάτω οδούς:
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από την πλατεία Αγίας Σοφίας μέχρι Τσιμισκή.
β. Τσιμισκή, στο τμήμα της από Αγ. Σοφίας μέχρι Ελ. Βενιζέλου.
γ. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Ερμού.
δ.Ερμού, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας.

- Μικρότερης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω περιφοράς Επιταφίων, ενδέχεται να προκύψουν βραδινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής (2-4-2010), σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού μας.

- Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια περιφοράς των Επιταφίων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Σχόλια