Αίνιγμα...

Πώς λέγεται το τρωκτικό που πίνει μπύρες;
Χάμστελ!

Σχόλια