Σε δυσχερή θέση έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς το 71,4% δηλώνει πως υφίσταται αρνητικές συνέπειες από τα μπλόκα στους δρόμους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφουν οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις (το 85,2% αυτών αντιμετωπίζει πρόβλημα), αλλά και οι εμπορικές (88,8% απαντά πως επηρεάζεται από τις κινητοποιήσεις).
Μόλις το 28,6% των ερωτώμενων επιχειρήσεων κάθε μορφής δραστηριότητας δηλώνει πως τα μπλόκα δημιουργούν λίγες ή καθόλου συνέπειες στη λειτουργία τους.
Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνονται σε έκτακτη μέτρηση, στο πλαίσιο του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), τον οποίο συγκροτεί η βορειοελλαδική εταιρία δημοσκοπήσεων-ερευνών Interview.
Η μέτρηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 425 επιχειρήσεων από το σύνολο της Μακεδονίας-Θράκης στο χρονικό διάστημα από 25-28 Ιανουαρίου και με τη χρήση ηλεκτρονικού δομημένου ερωτηματολογίου, μέσω της εφαρμογής iCAWI – interview Computer Assistant Web Interviewing.
Οι επιχειρήσεις ακόμη απαντούν ότι σε ποσοστό 60,1% έχει επηρεαστεί ο τζίρος τους από τις κινητοποιήσεις, με τις μεγαλύτερες απώλειες και πάλι να σημειώνονται στις εμπορικές εταιρίες (81,5%) και στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές (68,5%).
Ανεπηρέαστες πωλήσεις ή μικρές αρνητικές συνέπειες δηλώνουν ότι έχουν το 39,9% των επιχειρήσεων.
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός πως οι ερωτώμενες εταιρίες σε ποσοστό 87,2% απαντούν πως το κλείσιμο των Τεμπών από τις πρόσφατες κατολισθήσεις επηρεάζει αρνητικά την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο ακόμη και από το 71,4% των απαντήσεων για τις αρνητικές συνέπειες από τα αγροτικά μπλόκα.
Ακόμη ποσοστό 63,9% δηλώνει πως οι αγρότες δεν έχουν δίκιο και υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, το 27,8% ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά δεν πρέπει να κλείνουν τους δρόμους και μόλις το 4,5% ότι οι αγρότες έχουν δίκιο και καλά κάνουν και αποκλείουν τους δρόμους.
Να σημειωθεί ότι το σύνολο της μέτρησης με τους σχετικούς αναλυτικούς πίνακες είναι διαθέσιμο και στο site: www.ngbi500.gr, ενώ τα αποτελέσμ