Όχι στην αύξηση του Φόρου Μεγάλης Περιουσίας λέει η ΠΟΜΙΔΑ

Όχι στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εξαιτίας της «δραματικής κατάστασης» στην οικοδομή και την κτηματαγορά, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ θεωρούν άδικο μέτρο την ετήσια φορολογία της ακίνητης περιουσίας «γιατί επιβάλλεται μόνον στα ακίνητα». Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), καταθέτει τις προτάσεις της για τη φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικότερα τη φορολογία εισοδήματος ακινήτων, οι οποίες διαχωρίζονται σε τρεις τομείς, τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων χαριστικής και επαχθούς αιτίας. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε σκέψη αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Ο λόγος είναι διότι όπως αναφέρει χρησιμοποιούνται απλά για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι κεφαλαίου, όταν δεν υπάρχει οικονομική συναλλαγή και για αυτό το λόγο έχουν καθοριστεί πολύ μικρότερες των πραγματικών στις λαϊκές συνοικίες και πιο κοντά στις πραγματικές, σε ακριβές και πολυτελείς περιοχές. Εναλλακτικά προτείνει τον καθορισμό ενός αυξητικού συντελεστή ανα περιοχή ο οποίος θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της αγοραπωλησίας. Αντίθετα, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, είναι αναγκαία η ομαδική μείωση όλων των συντελεστών εμπορικότητας καταστημάτων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων κλπ. κατά 50%, λόγω της σημαντικής απαξίωσης της εμπορικής αξίας τους.

Φορολογία μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας
Η επαναφορά της φορολογίας κληρονομιάς και γονικής παροχής ακινήτων από γονείς προς τέκνα αποτελεί, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πλήγμα για την ελληνική οικογένεια και αντίκειται στη διάταξη του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας.
«Αν αυξηθεί ο ισχύων φορολογικός συντελεστής (τέλος συναλλαγής) 1% για τα ακίνητα, θα πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα και οι συντελεστές φόρου κληρονομιάς - γονικής παροχής εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιρειών», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.
Επίσης, ζητά το αφορολόγητο όριο κληρονομιών - γονικών παροχών συζύγων - τέκνων να καθοριστεί ίσο με το αφορολόγητο όριο του ΦΜΑΠ για όλους και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής να μην υπερβαίνει το συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης.
Σχετικά με τη φορολογία της μεταβίβασης από επαχθή αιτία η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει σταδιακή μείωση του φόρου μεταβίβασης καθώς η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή στην Ευρώπη με 11%.
Ακόμα προτείνεται η επέκταση της απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας και στην θέση στάθμευσης και στην αποθήκη καθώς και τον μειωμένο κατά 50% ΦΜΑ στην αγορά πρώτης (μη νεόδμητης) επαγγελματικής στέγης.
Για το ΦΠΑ, η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει την εξαίρεση από το ΦΠΑ των ακινήτων που αποκτούνται μέσω αντιπαροχής να καταργηθεί η ανισότητα που υπάρχει.

Για τη φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
Σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει πως είναι άδικο μέτρο γιατί επιβάλλεται μόνο στα ακίνητα.
Σημειώνει ότι σαν μέτρο είναι αντισυνταγματικό διότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας των πολιτών, αφού φορολογεί άνισα την αποταμίευση σε ακίνητα, αφήνοντας αφορολόγητες τις άλλες μορφές αποταμίευσης ιδιωτικού πλούτου καθώς επίσης και διότι οι μεγάλοι συντελεστές αναγκάζουν τον πολίτη να εκποιήσει την περιουσία του για να πληρώσει τους φόρους. Ως συνέπεια των παραπάνω, θίγουν τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος και στην ουσία «καταργούν» την ιδιοκτησία, που είναι θεσμός που ρητά προστατεύεται από το Σύνταγμα.
Ακόμα όπως υποστηρίζει, υπάρχουν ακίνητα τα οποία έχουν μεγάλη αξία αλλά δεν αποφέρουν εισόδημα και για διάφορους λόγους δεν μπορούν ούτε να πωληθούν (δεσμευμένα από Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του Δημοσίου, εγκαταλελειμμένα διατηρητέα, ημιτελή).
Για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει την κλιμάκωση του υπάρχοντος ΕΤΑΚ ως εξής:
-Για ακίνητα μέχρι 1.000.000€ 1‰, από 1.000.001€ - 1.500.000€ 2‰, από 1.500.001€ - 2.000.000€ 3‰, από 2.000.001€ - 2.500.000€ 4‰, από2.500.001€ - 3.000.000€ 5‰, πάνω από 3.000.000€ 6‰.
Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, εάν επιμείνει η κυβέρνηση στην εφαρμογή του ΦΜΑΠ τότε αυτός θα πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως, χαμηλούς συντελεστές, να βγουν εκτός φόρου τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα ημιτελή, τα κληρονομηθέντα για μια τετραετία, να μειωθεί ο συντελεστής κατά 0,5 για όσα ακίνητα δεν έχουν αποφέρει εισόδημα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος καθώς και θέσπιση ανωτάτου ποσού ΦΜΑΠ επί των εισοδημάτων του φορολογουμένου το οποίο θα είναι το ύψος του φόρου εισοδήματος του φορολογουμένου για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Ακόμα η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει πως πρέπει να καταργηθούν ο συμπληρωματικός φόρος ενοικίων 1,5-3% καθώς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Σχόλια