Κατασχέθηκαν επικίνδυνα φιστίκια

Ένα ακόμη φορτίο με φιστίκια (αραχίδες) ακατάλληλα για κατανάλωση κατέσχεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για φορτίο 19 τόνων, προέλευσης Κίνας. Όπως διαπιστώθηκε από τις αναλύσεις που έγιναν στα σχετικά δείγματα, η περιεκτικότητα των φιστικιών σε αφλατοξίνες ήταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Το προϊόν κρίθηκε ακατάλληλο, μη σύμφωνο με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, δεν επετράπη η εισαγωγή του και ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη διατεθεί στην αγορά της Ελλάδας και της ΕΕ.

Σχόλια